how to make a website for free

Chcete se zbavit dluhů? 

Díky mnohaletým zkušenostem Vám dokážeme pomoci téměř v jakékoliv situaci

ODDLUŽENÍ

ODDLUŽENÍ
1

RYCHLE

Do 48 hodin od předání všech potřebných podkladů.

2

CENA

Cena 4.840 Kč vč. DPH FO, 7260 Kč vč. DPH společný návrh manželů.

3

KVALITNĚ

Odborné zpracování insolvenčního návrhu právníkem s mnohaletou praxí z oboru insolvenčního práva.Od 1.6.2019 je účinná novela insolvenčního zákona. oddlužení se výrazně zjednodušilo, dlužník již nemusí na začátku procesu prokazovat schopnost uhradit alespoň 30 % svých závazků, nicméně stále musí prokázovat, že bude schopen uhradit každý měsíc minimální splátku což je odměna insolvenčního správce (1.089,- Kč u jednotlivce, 1.664,- Kč u manželů) + to samé věřitelům. Pokud má dlužník povinnost soudem stanovené výživné, musí být schopen hradit i to. Taktéž musí být schopen uhradit odměnu za sepsání a podání insolvenčního návrhu (4.000,- Kč + DPH pro jednotlivce, 6000,- Kč
+ DPH pro manžele). 

oddlužení a insolvenční návrh
oddlužení pro jednotlivce

4 840 Kč vč. DPH

PRO JEDNOTLIVCE

7 260 Kč vč. DPH

PRO MANŽELE

Oddlužení manželé

CO JE ODDLUŽENÍ NEBO-LI OSOBNÍ BANKROT?

1

Oddlužení okamžitě zastaví exekutory a vymahače

2

Spojí veškeré Vaše dluhy do jednoho

3

Rozloží splátky na dobu 5 let

4

Po pěti letech je Vám zbytek dluhu odpuštěn

5

Oddlužení je schvalováno soudem    

MÁM ZÁJEM O VYHODNOCENÍ MÉ SITUACE

Máte zájem o vyhodnocení Vaší situace nebo se chcete pouze zeptat? 

Zavolejte nám na naše telefonní číslo, email a některý z našich specialistů se Vám obratem ozve. 

CENÍK

oddlužení pro jednotlivce

4 840 Kč vč. DPH

PRO JEDNOTLIVCE

7 260 Kč vč. DPH

PRO MANŽELE

Oddlužení manželé
  • bezplatné konzultace, právní poradenství
  • zpracování podkladů včetně všech zákonem stanovených příloh
  • případné doplnění insolvenčního návrhu na výzvu soudu
  • monitorování řízení a následné informování klientů

PODMÍNKY PRO OSOBNÍ BANKROT

Existence alespoň 2 věřitelů

Pro vyhlášení osobního bankrotu musíte mít pohledávky nejméně u dvou věřitelů a musí být nejméně 30 dní po splatnosti. Mezi tyto pohledávky se nezapočítávají tzv. zajištěné pohledávky, typicky například hypotéky.

Platební neschopnost

Dlužník musí být pro podání žádosti o osobní bankrot v platební neschopnosti. Své závazky musí mít minimálně 30 dní po splatnosti. Zde je třeba brát v úvahu i případné pojištění schopnosti splácet a možnost snížení či odložení splátek. Teprve pokud všechny tyto možnosti selhávají, smí dlužník podat žádost o oddlužení.

Dostatečný příjem

S účinností novely insolvenčního zákona od 1.6.2019 došlo k zásadní změně v oddlužení - již není podmínkou schválení oddlužení povinnost uhradit za dobu 5 let 30 % dluhů.


Trestní bezúhonnost

Žádost o osobní bankrot nemohou podat osoby, které byly v posledních 5 letech trestány za majetkovou trestnou činnost. Na ostatní delikty se omezení nevztahuje.

JAK PROBÍHA PROCES ODDLUŽENÍ?

1

Prvotní kontakt

První a zároveň nejdůležitější krok musíte učinit Vy sami, a to kontaktovat nás! Naši pracovníci Vás budou obratem kontaktovat a domluví s Vámi dle Vašich časových možností bezplatnou schůzku u nás, nebo v pohodlí Vašeho domova.

2

Osobní schůzka

Na domluvené schůzce v poradně probereme Vaši situaci a Vaše životní a finanční poměry. Na základě sdělených informací zjistíme, zda splňujete podmínky pro osobní bankrot (oddlužení). Zároveň Vám vysvětlíme výhody a důsledky osobního bankrotu a všechny další věci okolo procesu oddlužení. Sdělíme Vám také, jaké dokumenty a podklady budeme od Vás k realizaci oddlužení potřebovat. Ochotně zodpovíme všechny Vaše případné dotazy.

3

Podání insolvenčního návrhu

Od momentu, kdy nám dodáte veškeré potřebné dokumenty a materiály, vypracujeme a podáme do 48 hodin insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh se budeme snažit vyhotovit tak, aby byl soudem přijat a splňoval všechny zákonem stanovené náležitosti. Od této chvíle již můžete být trochu klidnější, neboť okamžikem podání návrhu na soud jste již chráněni před exekutory, vymahači a věřiteli.

4

Schválení Vašeho oddlužení

Pokud splníte všechny podmínky osobního bankrotu (oddlužení), insolvenční soud jej povolí. Při schválení oddlužení Vám soud přidělí insolvenčního správce, který Vaši insolvenci povede, bude komunikovat s věřiteli a posílat jim předem stanovené splátky.

REFERENCE

Recenze-osoba1

Do těžké finanční situace jsem se dostala ve chvíli, kdy se se mnou rozvedl manžel a přestal platit výživné. Společnost Oddluzko.cz mi pomohla situaci vyřešit a rozložit dluh do 70 splátek.

Recenze-osoba2

Do finančních problémů jsem se dostala ve chvíli, kdy jsem půjčila peníze svému nejlepšímu kamarádovi a ten mi je nevrátil. Přišela jsem o práci, úspory byly pryč a já se musela oddlužit.

Recenze-osoba3

Po studiích jsem si nemohl najít práci a proto jsem si půjčil peníze s vidinou, že vše splatím, až si práci najdu. To se bohužel stalo až za hodně dlouhou dobu a proto jsem musel využít pomoci společnosti Oddluzko.cz

Oddlužení 24 s.r.o. 
Řipská 1676/25
Praha 3
130 00

Tel.: +420 778 080 097 (celá ČR) 
Email: oddluzeni@tpspravce.cz
             info@oddluzko.czKONTAKT

Adresa

Oddlužení 24 s.r.o.
Řipská 1676/25
Praha 3
130 00

Telefon

+420 778 080 097 (celá ČR)
+420  777 412 337 (Ústecký kraj) 

Identifikační údaje

Oddlužení 24 s.r.o.
Na Folimance
2155/15
Praha 2
120 00
IČ:038 77 515

Společnost Oddlužení 24 s.r.o. je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 261943.

© Copyright 2019 Oddlužení 24 s.r.o. - All Rights Reserved